SELÉN
Selén hrá úlohu pri syntéze DNA, funkcii štítnej žľazy, reprodukcií a pomáha nás chrániť pred infekciou. Výskum ukázal, že jedinci s ASD majú tendenciu mať nižšie hladiny selénu vo vlasoch a krvi, rovnako ako jedinci klasifikovaní ako ľudia s nadváhou/obezitou.

VÝSKUM
RÝCHLE FAKTY

Selén je stopový minerál, ktorý je prítomný v mnohých potravinách a je dostupný aj ako doplnok stravy.
Hrá úlohu pri reprodukcii, vývoji plodu, metabolizme hormónov, funkcii štítnej žľazy, syntéze DNA a podporuje zdravý imunitný systém.
Nachádza sa v dvoch formách, organickej a anorganickej, ale obe môžu byť použité ako potravinové zdroje selénu.
Brazílske orechy sú jedným z najkoncentrovanejších potravinových zdrojov selénu.

ZDROJE SELÉNU
o Brazílske orechy
o Šunka
o Tvarohový syr
o Vajcia
o Celozrnný chlieb
o Banány

ODPORÚČANÝ PRÍJEM
Tieto odporúčania sú založené na výživových odporúčaniach pre obyvateľstvo Slovenskej republiky.

o Dojčatá 0-6 mesiacov-10 μg/ denne
o Dojčatá 7-12 mesiacov-15
o Deti 1-3 rokov-20
o Deti 4-6 rokov-25
o Deti školského veku 7-10 rokov-35
o Chlapci 11-14 rokov-40
o Dievčatá 11-14 rokov-45
o Dospievajúci chlapci (študujúci)
15-18 rokov-60
o Dospievajúci chlapci so zvýšenou fyzickou aktivitou15-18 rokov-70
o Dospievajúce dievčatá (študujúce)
15-18 rokov-55
o Dospievajúce dievčatá (so zvýšenou fyzickou aktivitou) 15-18rokov- 65
o 19-50 rokov: 55
o 51+ rokov: 55

NEDOSTATOK
Bežné príznaky nedostatku selénu zahŕňajú:

o Strata vlasov
o Únava
o Duševné rozpoloženie
o Svalová slabosť
o Neplodnosť

Jedinci so zvýšeným rizikom nedostatku selénu sú:
o Jednotlivci žijúci v oblastiach s nízkou hladinou selénu v pôde
o Jedinci podstupujúci dialýzu obličiek
o Jednotlivci s HIV

TOXICITA
Horná hranica selénu pre zdravých ľudí je:

Muži a ženy
o 1-3 roky: 90 μg/ denne
o 4-8 rokov: 1500
o 9-13 rokov: 280
o 14-18 rokov: 400
o 19-50 rokov: 400
o 51+ rokov: 400

Príznaky toxicity selénu sú:
o Cesnakový zápach v dychu
o Vypadávanie alebo lámavosť vlasov/nechtov
o Kožné vyrážky
o Otrasy
o Točenie hlavy
o Infarkt myokardu (srdcový záchvat)
o Zlyhanie obličiek
o Gastrointestinálne problémy

DOPLNKY
Selén je dostupný v multivitamínových/multi-minerálnych doplnkoch alebo samostatne. Ak je to tak, je to zvyčajne vo forme selenometionínu, seleničitanu sodného alebo selenanu sodného. Ľudské telo absorbuje viac ako 90 % selenometionínu, ale len asi 50 % seleničitanu.

Selén môže mať interakciu s liekom Cisplatin, čo je liek, ktorý sa používa pri chemoterapii. Cisplatina môže znížiť hladiny selénu v sére.

SELÉN & AUTIZMUS VO VÝSKUME
o Jedinci s ASD sú vystavení riziku neurotoxicity ťažkých kovov a selén sa navrhuje ako metóda prevencie a/alebo terapie toxicity ťažkých kovov.
o Pri pohľade na hladiny vlasov a krvného séra majú deti s ASD vo všeobecnosti nižšie hladiny selénu.
o Jedna štúdia zistila inverzný vzťah medzi hladinami selénu a prítomnosťou nadváhy/obezity u detí s ASD.

RECENZIE:
Skalny AV, Simashkova NV, Klyushnik TP, et al. Analysis of Hair Trace Elements in Children with Autism Spectrum Disorders and Communication Disorders. Biol Trace Elem Res. 2017;177(2):215-223. doi:10.1007/s12011-016-0878-x
ORDER. Georgian Med News. 2015;(248):77-82. Tabatadze T, Zhorzholiani L, Kherkheulidze M, Kandelaki E, Ivanashvili T. HAIR HEAVY METAL AND ESSENTIAL TRACE ELEMENT CONCENTRATION IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DIS
Selenium Health Professional Fact Sheet. Nih.gov. Accessed February 4, 2021. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Selenium-HealthProfessional/
El-Ansary A, Bjørklund G, Tinkov AA, Skalny AV, Al Dera H. Relationship between selenium, lead, and mercury in red blood cells of Saudi autistic children. Metab Brain Dis. 2017;32(4):1073-1080. doi:10.1007/s11011-017-9996-1
Skalny AV, Simashkova NV, Klyushnik TP, et al. Assessment of serum trace elements and electrolytes in children with childhood and atypical autism. J Trace Elem Med Biol. 2017;43:9-14. doi:10.1016/j.jtemb.2016.09.009
Błażewicz A, Szymańska I, Dolliver W, Suchocki P, Turło J, Makarewicz A, Skórzyńska-Dziduszko K. Are Obese Patients with Autism Spectrum Disorder More Likely to Be Sceleniam Deficient? Research Findings on Pre- and Post-Pubertal Children. Nutrients. 2020; 12(11):3581. https://doi.org/10.3390/nu12113581

Autor:
Nina Pavlovičová