Porucha autistického spektra (ASD)
Ak ste na tejto stránke je pravdepodobné, že vaše dieťa alebo milovaná osoba je v autistickom spektre. Táto poznámka vám pomôže dozvedieť sa viac o autizme, bežných príznakoch a symptómoch, dvojitých diagnózach a dôsledkoch výživy/životného štýlu, ktoré je potrebné zvážiť.

Prejsť na výskum
RÝCHLE FAKTY

Autizmus alebo porucha autistického spektra (ASD) sa týka širokého spektra stavov charakterizovaných problémami so:
– Sociálnymi zručnosťami
– Opakujúcim sa správaním
– Verbálnou a neverbálnou komunikáciou

Aby dieťa splnilo diagnostické kritériá pre ASD podľa DSM-5, musí mať pretrvávajúce nedostatky v každej z troch oblastí sociálnej komunikácie a interakcie (pozri nižšie skupinu A) plus aspoň dva zo štyroch typov obmedzených opakujúcich sa správaní (pozri nižšie skupinu B).

– Pretrvávajúce deficity v sociálnej komunikácii a sociálnej interakcii vo viacerých kontextoch, ktoré sa prejavujú v súčasnosti alebo v histórii (príklady sú ilustratívne)

Skupina A:
– Deficity v sociálno-emocionálnej reciprocite, siahajúce napríklad od abnormálneho sociálneho prístupu a zlyhania normálnej konverzácie tam a späť, znížené zdieľanie záujmov, emócií alebo vplyvu, k neschopnosti iniciovať alebo reagovať na sociálne interakcie.
– Deficity neverbálneho komunikačného správania používaného na sociálnu interakciu, siahajúce napríklad od nedostatočne integrovanej verbálnej a neverbálnej komunikácie, abnormality v očnom kontakte a reči tela alebo nedostatky v chápaní a používaní gest, k úplnému nedostatku mimiky a neverbálnej komunikácie.
– Deficity v rozvíjaní, udržiavaní a chápaní vzťahov, siahajúce napríklad od ťažkostí s prispôsobením správania sa rôznym sociálnym kontextom; ťažkostiam pri zdieľaní nápaditej hry alebo pri vytváraní si priateľov, nezáujem o rovesníkov.

Závažnosť je založená na poruchách sociálnej komunikácie a obmedzených, opakujúcich sa vzorcoch správania.

Variant B:
– Obmedzené, opakujúce sa vzorce správania, záujmov alebo činností, ktoré sa prejavujú aspoň dvoma z nasledujúcich, v súčasnosti alebo v histórii (príklady sú ilustratívne, pozri nižšie)
– Stereotypné alebo opakujúce sa motorické pohyby, používanie predmetov alebo reči (napr. jednoduché motorické stereotypy, zoraďovanie hračiek alebo prevracanie predmetov, echolália, idiosynkratické frázy).
– Trvanie na rovnakosti, nepružné dodržiavanie rutín alebo rituálnych vzorcov verbálneho alebo neverbálneho správania (napr. extrémna úzkosť pri malých zmenách, ťažkosti s prechodmi, strnulé vzorce myslenia, pozdravné rituály, potreba ísť rovnakou cestou alebo jesť rovnaké jedlo každý deň).
– Veľmi obmedzené, fixné záujmy, ktoré sú abnormálne v intenzite alebo zameraní (napr. silná pripútanosť k nezvyčajným objektom alebo ich zaujatie, príliš obmedzené alebo vytrvalé záujmy).
– Hyper- alebo hyporeaktivita na zmyslové vstupy alebo nezvyčajný záujem o zmyslové aspekty prostredia (napr. zjavná ľahostajnosť k bolesti/teplote, nepriaznivá reakcia na špecifické zvuky alebo textúry, nadmerný zápach alebo dotyk predmetov, vizuálna fascinácia svetlami alebo pohybom).

Závažnosť je založená na poruchách sociálnej komunikácie a obmedzených, opakujúcich sa vzorcoch správania.

Symptómy sú prítomné v ranom vývinovom období (ale nemusia sa naplno prejaviť, kým sociálne požiadavky neprekročia obmedzené kapacity, alebo môžu byť maskované naučenými stratégiami v neskoršom živote).
Symptómy spôsobujú klinicky významné poškodenie v sociálnych, pracovných alebo iných dôležitých oblastiach súčasného fungovania.
Tieto poruchy nie sú lepšie vysvetlené mentálnym postihnutím (porucha intelektuálneho vývoja) alebo globálnym oneskorením vývoja. Intelektuálne postihnutie a porucha autistického spektra sa často vyskytujú súčasne; na stanovenie komorbidných diagnóz poruchy autistického spektra a mentálneho postihnutia by sociálna komunikácia mala byť pod úrovňou očakávanej pre všeobecnú vývinovú úroveň.

Poznámka: Jedincom s dobre stanovenou DSM-IV diagnózou autistickej poruchy, Aspergerovej poruchy alebo pervazívnej vývinovej poruchy, ktorá nie je inak špecifikovaná, by mala byť stanovená diagnóza porucha autistického spektra. Jednotlivci, ktorí majú výrazné nedostatky v sociálnej komunikácii, ale ktorých symptómy inak nespĺňajú kritériá pre poruchu autistického spektra, by mali byť hodnotení na sociálnu (pragmatickú) poruchu komunikácie.

Autizmus postihuje asi 1 z 54 detí podľa siete CDC na monitorovanie autizmu a vývojových porúch (ADDM). Štatistiky autizmu sa za posledných 20 rokov drasticky zmenili – v roku 2000 to bolo 1 zo 150 detí. Predpokladá sa, že táto zmena je spôsobená zmenou kritérií diagnózy, uvedomením si autizmu a nárastom samotnej poruchy.
Autizmus je zvyčajne diagnostikovaný vo veku 2-4 rokov a dokonca už v 18 mesiacoch.
Autizmus postihuje chlapcov 4-5x viac ako dievčatá.
Nie je jasné, či je autizmus skutočne menej rozšírený u dievčat, alebo či stanovené diagnostické kritériá zodpovedajú len za prejav autizmu u chlapcov.
Miera ASD je približne 1 z 34 medzi chlapcami (alebo 2,97 %) a 1 zo 145 medzi dievčatami (alebo 0,69 %).
V roku 2013 Americká psychiatrická asociácia zlúčila 4 odlišné diagnózy pod jeden zastrešujúci pojem porucha autistického spektra. Predchádzajúce diagnózy boli:
– Autistická porucha
– Dezintegračná porucha v detstve
– Pervazívna vývojová porucha – inak nešpecifikovaná (PDD-NOS)
– Aspergerov syndróm
Autizmus je spektrum, ako naznačuje jeho názov. Dospelí a deti s autizmom môžu mať úplne odlišné symptómy, úrovne závažnosti alebo súbory zručností.

ZNAKY/PRÍZNAKY:
Príznaky autizmu sa zvyčajne objavia vo veku 2-3 rokov, ale niektoré vývojové oneskorenia sa môžu objaviť skôr. V niektorých prípadoch môže byť autizmus diagnostikovaný už v 18. mesiaci. Nie všetky deti s autizmom budú vykazovať všetky príznaky a dokonca aj deti, ktoré nemajú autizmus, môžu vykazovať príznaky. Z tohto dôvodu je dôležité získať odborné hodnotenie, ak máte podozrenie, že vaše dieťa má autizmus.

Neexistujú žiadne lekárske testy (t. j. krvný alebo DNA test), ktoré by dokázali diagnostikovať ASD. Lekári sa musia pozrieť na správanie a vývoj dieťaťa a určiť diagnózu. Existuje však približne 100 objavených génov, u ktorých sa zistilo, že súvisia s autizmom.
Dieťa s PAS môže:
– nereagovať na svoje meno
– neukazuje na predmety, a neprejavuje záujem o ne
– Nehraje sa s hračkami
– Vyhýba sa očnému kontaktu a chce byť sám
– Má problém porozumieť pocitom iných ľudí alebo hovoriť o svojich vlastných pocitoch
– Má oneskorené rečové a jazykové schopnosti
– Opakuje slová alebo frázy znova a znova (echolalia)
– Poskytuje nesúvisiace odpovede na otázky
– Nechá sa rozčúliť drobnými zmenami
– Má obsedantné záujmy
– Máva rukami, kolíše telom alebo sa točí v kruhoch
– Má nezvyčajné reakcie na to, ako veci znejú, voňajú, chutia, vyzerajú

BEŽNÉ SPOLOČNÉ DIAGNOSTIKY:
Niektoré deti s autizmom môžu mať viac ako jednu diagnózu. Bežné spoločné diagnózy zahŕňajú:

– Porucha senzorického spracovania
– Gastrointestinálne (GI) poruchy
– Porucha pozornosti/hyperaktivita (ADHD)
– Výzvy v oblasti kŕmenia a jedenia
– Záchvaty/epilepsia
– Poruchy/poruchy spánku
– Úzkosť
– Depresia
– Fragile X syndróm
– Downov syndróm
– Autoimunitné poruchy
– Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)
– Tourettov syndróm

SPOLOČNÉ FAKTY O DEŤOCH S AUTIZMOM
– Majú citlivosť na potraviny
– Majú premnožené škodlivé baktérie
– Majú deficit základných živín
– Majú minimálnu hladinu melatonínu
– Majú zníženú detoxikáciu, ich organizmus je premnožený toxínmi
– Majú genetickú mutáciu

ODPORÚČANIA:
VÝŽIVOVÉ ÚVAHY PRE AUTIZMUS
Gastrointestinálne problémy

• Gastrointestinálne problémy, ako je zápcha, hnačka, nadúvanie alebo plynatosť, sú bežné. Naša strava priamo ovplyvňuje naše črevá, takže zameranie nášho úsilia na stravu môže pomôcť prirodzene zvládnuť gastrointestinálne problémy.
• Os črevo-mozog je štúdiom obojsmerného spojenia medzi črevom a mozgom. V podstate šťastné črevo = šťastný mozog! Zdravie čriev by malo byť jedným z hlavných cieľov jednotlivcov s autizmom.
• Probiotiká (z fermentovaných potravín a probiotických doplnkov) a prebiotiká (z diétnej vlákniny a vlákninových doplnkov) môžu byť skvelou podporou čriev!

Pri úprave stravovania či zaradení výživových doplnkov je potrebné dbať na nasledujúce kroky:
• Krok 1: Preverte reakcie alergie/intolerancie na potraviny, urobte črevný bakteriálny profil a vykonajte dodatočné biomedicínske testovanie ako je testovanie toxínov organizme, nedostatok živín atď. Najlepším spôsobom je testovanie živej kvapky krvi, viac
• Krok 2: Implementujte individuálne diétne obmedzenia a cielené doplnky
• Krok 3: Pozorujte zmeny v črevnom mikrobióme a zápalových reakciách a sledujte zmeny symptómov autizmu.

Potravinové reakcie
• Mnohé deti s autizmom sú citlivé na určité potraviny a môžu vyžadovať špeciálnu diétu. Neexistuje žiadna potravina, ktorá by reagovala na všetky deti s autizmom, hoci niektoré z najbežnejších reaktívnych potravín zahŕňajú pšenicu (a iné obilniny obsahujúce lepok), mliečne výrobky, sóju a kukuricu.
• Telo môže reagovať na potraviny mnohými rôznymi spôsobmi vrátane alergií, citlivosti a intolerancie. Viac informácií nájdete v článku o reakciách na potraviny.

Nedostatok živín
• V dôsledku vážneho vyberavého stravovania, obmedzených diét, gastrointestinálnych problémov, metylačných abnormalít alebo určitých liekov môžu byť deti s autizmom vystavené vyššiemu riziku nedostatku živín.
• Niektoré živiny, ako je folát, vitamín B12, vitamín D a omega-3, môžu byť obzvlášť dôležité pre deti s autizmom. Odporúča sa konzumovať potraviny s vysokým obsahom týchto živín, aby sa predišlo ich nedostatku.
• Viac informácií o jednotlivých živinách nájdete v článku Živiny.
• Zvýšte množstvo potravín bohatých na antioxidanty, ako sú bobule, listová zelenina a škorica/ raw kakao, kurkuma.
Antioxidačné doplnky zahŕňajú okrem iného gluteín, vitamín E.

Genetické mutácie
• Niektoré genetické mutácie, ako napríklad mutácia génu MTHFR, môžu zmeniť schopnosť nášho tela absorbovať živiny, detoxikovať sa alebo vykonávať iné životne dôležité procesy v tele.
• Určité chromozomálne mutácie, ako je Fragile X Syndrome, môžu spôsobiť symptómy podobné autizmu.

ÚVAHY O ŽIVOTNOM ŠTÝLE PRE AUTIZMUS
Životný štýl s nízkym obsahom toxínov

Po pravde: žijeme v toxickom svete. Existuje veľa vecí, ktoré nemôžeme zmeniť (napríklad naša genetika), ale veľa vecí v našom prostredí môžeme ovládať! Deti s autizmom môžu mať zníženú schopnosť detoxikovať sa zo svojho prostredia, preto môže byť obmedzenie vystavenia toxínom mimoriadne prospešné (pre celú vašu rodinu!)
Ak chcete viesť životný štýl s nízkym obsahom toxínov, môžete zvážiť:
– Filtrácia vody
– Filtrácia vzduchu (pomocou difuzéra a esenciálnych olejov)
– Netoxické čistiace prostriedky
– Netoxické produkty osobnej starostlivosti (šampóny, kondicionéry, pleťové vody, zubné pasty atď.)
– Vyberte si netoxické vône vo svojom dome a jeho okolí.

Rutiny
Rutiny môžu byť užitočné najmä pre ľudí s autizmom, najmä pri jedení, spánku alebo pri každodenných úlohách. Zvážte začlenenie zmien a/alebo doplnkov stravy do rutiny, ktorú môže vaše dieťa očakávať.
o Úvahy o životnom štýle súvisiace so senzorickým spracovaním nájdete v časti Porucha senzorického spracovania.

BUDOVANIE VÁŠEJ OBRANY VOČI AUTIZMU
Deti v celom spektre majú rôzne potreby, a preto vyžadujú rôzne služby a terapie. Aj keď výživa kladie základy, nie je to jediný prístup, ktorý treba zvážiť. Táto stránka je určená na pokrytie prístupov založených na výžive, ponukách terapií, sociálnych služieb a čoskoro aj zdravotných služieb, ( ponuke kurzov čoskoro),pre naše inak obdarované detičky.
Našim cieľom je vytvoriť zázemie, kde sa na nás môžete obrátiť s akýmkoľvek problémom.
V prípade záujmu o terapiu/ diagnostiku autizmu nás kontaktujte emailom alebo telefonicky.

Autor:
Nina Pavlovičová