EPILEPSIA
Epilepsia je neurologický stav, často nazývaný „porucha záchvatov“, ktorý vedie k nevyprovokovaným záchvatom. U detí s autizmom je väčšia pravdepodobnosť, že budú mať tieto záchvaty alebo im bude diagnostikovaná epilepsia.

VÝSKUM
RÝCHLE FAKTY
Čo sú to záchvaty?

Záchvat je krátka zmena normálnej mozgovej aktivity.
Záchvat môže trvať od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút.
Niekedy je ťažké povedať, či má človek záchvat, pretože sa môže zdať zmätený, rýchlo žmurkať alebo sa môže zdať, že je človek vypnutý ( nevníma).
Môže ísť o záchvat absencie.
Na druhej strane sa záchvaty môžu prejaviť ako trasenie, pád a strata vedomia.
V tomto prípade, môže ísť o tonicko-klonický záchvat.
Osoba s epilepsiou môže mať viac ako jeden typ záchvatu. Rôzne typy záchvatov zahŕňajú:
• Generalizované záchvaty
• Absencia záchvatov
• Tonicko-klonické záchvaty
• Ohniskové záchvaty
• Jednoduché fokálne záchvaty
• Komplexné fokálne záchvaty
• Sekundárne zovšeobecnené

Ako sa diagnostikuje epilepsia?
Diagnostikovanie záchvatov a epilepsie je ako skladanie kúskov skladačky a vyžaduje si informácie od mnohých rôznych ľudí a mnoho rôznych testov.
Jednoducho povedané, epilepsia je diagnostikovaná, keď jednotlivec prekonal 2 alebo viac záchvatov.
Normálnu zmenu v mozgovej aktivite, ku ktorej dochádza počas záchvatu, možno merať a diagnostikovať pomocou elektroencefalogramu (EEG).

Keď sú EEG testy, klinická anamnéza, rodinná anamnéza a výhľad u skupiny ľudí podobné, možno ich klasifikovať do špecifického epileptického syndrómu, medzi niekoľko príkladov patrí:
• Epilepsia s absenciou v detstve, benígna rolandická epilepsia, Dooseov syndróm, Dravetov syndróm, skorá myoklonická encefalopatia, Jeavonov syndróm, FIRES a Westov syndróm.

Spúšťače záchvatov:
• Konkrétny čas dňa
• Spánková deprivácia
• Zvýšená horúčka
• Blikajúce svetlá
• Stres
• Slabá strava
• Nízka hladina cukru v krvi
• Špecifické potraviny
• Hormonálne zmeny

ZNAKY/PRÍZNAKY:
Hlavným znakom a príznakmi epilepsie sú opakujúce sa záchvaty. Tieto príznaky a symptómy naznačujú, že jednotlivec môže mať záchvat.

• Prázdny pohľad
• Rýchle blikanie
• Svalové zášklby alebo kŕče
• Trasenie alebo pád
• Strata vedomia

MOŽNÉ KOREŇOVÉ PRÍČINY:
• Neurologické ochorenia (napríklad autizmus)
• Genetické poruchy (ako je Downov syndróm)
• Rodinná história
• Traumatické zranenie mozgu
• Infekcia mozgu
• Strata kyslíka v mozgu

VÝŽIVOVÉ OPATRENIA:
• GAPS nutričný protokol, má veľkú úspešnosť pri riešení problémov s epilepsiou, (viac o GAPS v článku GAPS v sekcií služby.)
• Ketogénna diéta je diéta s vysokým obsahom tuku, miernym obsahom bielkovín a nízkym obsahom sacharidov, ktorá bola vyvinutá na liečbu detskej epilepsie v roku 1920.
• Analyzujte potenciálnu potravinovú citlivosť a alergie, je možné, že reakcie na určité potraviny môžu vyvolať záchvaty. Vyhnite sa akýmkoľvek jedlám a nápojom, ktoré môžu zhoršiť záchvaty.
• Zvážte eliminačnú diétu, ak máte podozrenie, že niektoré potraviny môžu vyvolať záchvaty.
• Použite denník potravín na sledovanie skonzumovaných potravín a nápojov, ako aj na sledovanie príznakov a symptómov záchvatov. Vedenie záznamov o týchto položkách môže pomôcť určiť vzor medzi záchvatmi a spúšťačmi potravy.

ÚVAHY O DOPLNKOCH:
• MCT olej
• Medium Chain Triglyceride (MCT) je doplnok s vysokým obsahom tuku, ktorý sa ľahko premieňa na ketóny. Ketóny sú alternatívnym zdrojom paliva, ktoré môže mozog ľahko využiť ako palivo a ukázalo sa, že sú prospešné u pacientov s epilepsiou. Najmä pri použití ako súčasť MCT GASP nutričného protokolu či ketogénnej diéty.

ÚVAHY O ŽIVOTNOM ŠTÝLE
Vytvorte si rutiny týkajúce sa času jedla, aktivít, spánku a rozvrhov liekov. Pozrite si článok o spánku, kde sa dozviete viac o postupoch pred spaním.
Ak zvuky vyvolávajú záchvaty:
Skúste použiť štuple do uší, slúchadlá alebo počúvajte relaxačnú hudbu v hlasnom prostredí.
Ak svetlá spúšťajú záchvaty:
Vyskúšajte tónované alebo polarizačné okuliare, namiesto rozsvietenia svetiel otvorte rolety pre prirodzené svetlo vo vnútri a sústreďte sa na vzdialené predmety pri jazde v aute.
Niektoré záchvaty sa môžu vyskytnúť cyklicky, čo signalizuje hormonálny faktor, sledujte načasovanie záchvatov, aby ste určili vzorec. Upravte životný štýl a minimalizujte spúšťače počas vysoko rizikových období.
Podporujte pravidelné cvičenie a hydratáciu.

UPOZORNENIE:
Pred začatím akéhokoľvek doplnku alebo lieku sa vždy poraďte so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste sa uistili, že je vhodný pre vaše dieťa. Dávkovanie sa môže líšiť v závislosti od veku, hmotnosti, pohlavia a aktuálnej stravy.

EPILEPSIA A AUTIZMUS VO VÝSKUME
PREVALENTNOSŤ EPILEPSIE

Prevalencia epilepsie u jedincoch s autizmom bola zistená na 12,1 %, zatiaľ čo prevalencia autizmu u jedincov s epilepsiou bola 9,0 %.
Tento spoločný výskyt epilepsie a autizmu ukazuje, že jedinci s autizmom majú vyššiu šancu, že budú mať aj epilepsiu.
PREPOJENIE EPILEPSIE A AUTIZMU

Spojenie medzi epilepsiou a autizmom je najlepšie pozorovať pri pohľade na socializáciu, správanie a epilepsiu.
Deti so skorým nástupom záchvatov sú vystavené najväčšiemu riziku rozvoja autizmu, najmä tie deti s infantilnými kŕčmi.
Na druhej strane deti s autizmom, u ktorých bolo diagnostikované mentálne postihnutie, sú tiež vystavené riziku vzniku epilepsie.
Prevalencia záchvatov u detí s autizmom sa zvyšuje s vekom.
Včasné rozpoznanie sociálnych deficitov u detí s epilepsiou je dôležité, aby sa mohla uskutočniť včasná intervencia a vypracovanie komplexného liečebného plánu.
Včasné rozpoznanie a intervencia sú kľúčové pri minimalizácii sociálno-kognitívnych deficitov.

KETOGENICKÁ DIÉTA A EPILEPSIA
Ukázalo sa, že ketogénna diéta je účinná ako diétna terapia pri epilepsii s rezistenciou voči liekom.
Jedna recenzia dospela k záveru, že deti, ktoré účinne dodržiavali ketogénnu diétu, zaznamenali 50% alebo väčšie zníženie počtu výskytov záchvatov v porovnaní s deťmi, ktoré diétu nedodržiavali.
Bola 3x väčšia pravdepodobnosť, že deti, ktoré dodržiavajú túto diétu, budú zbavené záchvatov.
Je dôležité poznamenať, že mnohí z účastníkov štúdie odišli kvôli tomu, aké ťažké bolo dodržiavať diétu.
Na vytvorenie konkrétneho úvodného protokolu na dosiahnutie ketózy je potrebný ďalší výskum ako aj potrebný výskum pre Gaps diétu.

REFERENCIE:
D’Andrea Meira I, Romão TT, Pires do Prado HJ, Krüger LT, Pires MEP, da Conceição PO. Ketogenic Diet and Epilepsy: What We Know So Far. Front Neurosci. 2019;13:5. Published 2019 Jan 29. doi:10.3389/fnins.2019.00005
Herbert MR, Buckley JA. Autism and dietary therapy: case report and review of the literature. J Child Neurol. 2013;28(8):975-82
Tuchman R. What is the Relationship Between Autism Spectrum Disorders and Epilepsy?. Semin Pediatr Neurol. 2017;24(4):292-300. doi:10.1016/j.spen.2017.10.004
Lukmanji S, Manji SA, Kadhim S, et al. The co-occurrence of epilepsy and autism: A systematic review. Epilepsy Behav. 2019;98(Pt A):238-248. doi:10.1016/j.yebeh.2019.07.037
Liu YM, Wang HS. Medium-chain triglyceride ketogenic diet, an effective treatment for drug-resistant epilepsy and a comparison with other ketogenic diets. Biomed J. 2013;36(1):9-15.
About Epilepsy. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/epilepsy/about/index.htm. Published September 30, 2020. Accessed March 30, 2021.
About Epilepsy: The Basics. Epilepsy Foundation. https://www.epilepsy.com/learn/about-epilepsy-basics. Accessed March 30, 2021.

Autor:
Nina Pavlovičová